Highlights Campionato

1^ Fiorentina 1-0 Torino

2^ Torino 2-4 Atalanta

3^ Genoa 1-2 Torino

4^ Torino 2-3 Cagliari

5^ Sassuolo 3-3 Torino

6^ Torino 3-4 Lazio

7^ Torino 0-0 Crotone

8^ Inter 4-2 Torino

9^ Torino 2-2 Sampdoria

10^ Juventus 2-1 Torino

11^ Torino 2-3 Udinese

12^ Roma 3-1 Torino

13^ Torino 1-1 Bologna

14^ Napoli 1-1 Torino

15^ Parma 0-3 Torino

16^ Torino 1-1 Verona

17^ Milan 2-0 Torino

18^ Torino 0-0 Spezia

19^ Benevento 2-2 Torino

20^ Torino 1-1 Fiorentina

21^ Atalanta 3-3 Torino

22^ Torino 0-0 Genoa

23^ Cagliari 0-1 Torino

24^ Torino 3-2 Sassuolo

25^ Torino – Lazio

Rinv.

26^ Crotone 4-2 Torino

27^ Torino 1-2 Inter

28^ Sampdoria 1-0 Torino

29^ Torino 2-2 Juventus

30^ Udinese 0-1 Torino

31^ Torino 3-1 Roma